Experiența profesională

Experienţa în anchete cu chestionar pe eşantion

Cercetări cantitative pe eşantion de maghiari realizate până în prezent.

  • Identate natională şi reţele sociale din Transilvania ( nemzeti identitás és társadalmi kapcsolathálók Erdélyben ) 2000
  • Mozaik2001. Tinerii maghiari din Transilvania, 2001
  • Életünk fordulópontjai 2006
  • Carpat Panel 2007
  • Consum mass media a populatiei maghiare din Transilvania 2008
  • Sondaj de opinie publică a populaţiei maghiare din Transilvania, 2004
  • Sondaj de opinie publică a populaţiei maghiare din Bihor, 2004
  • Sondaj de opinie publică a populaţiei maghiare din Satu Mare, 2004

Principalele cercetări sociologice realizate sau în curs de desfăşurare
(tematică, perioadă, alte elemente metodologice).

Fundaţia pt. Cercetări Sociale Max Weber

1. Identate natională şi reţele sociale din Transilvania
Tematică: identitate naţională, civică şi etnică, structură socială, reţele sociale pe populaţia maghiară şi română din Transilvania
Perioadă Cercetarea s-a desfăşurat în ianuarie-august 2000
Elemente metodologice
Director de proiect: Veres Valér, membri: Postelnicu Camil, Csata Zsombor, Kiss Dénes, Hosu Ioan ca participanţi, obţinut printr-un concurs anunţat de Research Support Scheme, Soros Open Society Institute, Praga.
Metodele de cercetare folosite au fost ancheta cu chestionar şi analiza documentelor. Eşantionul cuprinde 1756 de cazuri; s-a realizat două eşantioane reprezentative independente pe etnii: cel românesc cu 831 şi cel maghiar cu 925 cazuri. Eşantionul cuprinde teritoriul Transilvaniei (în sens larg). Eşantionarea s-a efectuat în mod multistadial aleator.

2. Mozaik2001. Tinerii maghiari din Transilvania, 2001
Tematică: situaţia socială şi planurile de viitor a tinerilor maghiari şi români, din regiunile din Bazinul Carpatic.
Perioadă: noiembrie 2001 – martie 2002
Elemente metodologice
Coordonator: Veres Valér, participanţi asist. Csata Zsombor, asist. Kiss Dénes
Parteneri: Institutul National pt Cercetarea Tinerilor/Institutul National pt Cercetarea Tinerilor; Budapesta; Ungaria / partener , Forum Fundation Somorin; Slovacia/Forum Fundation Somorin; Slovacia/ partener , Grupul de lucru pt Cercetarea Tinerilor/HIER Intstitulul De Cercetari Educationale/ partener.

3. Carpat Panel –Realităţi sociale şi identităţi nationale in Bazinul Carpatic

Tematică: Am analizat structura socială, identitatea naţională în contextul relaţiilor de pe piaţa forţei de muncă, respectiv planurile de viitor, potenţialul migraţional, situaţia şcolarizării maghiarilor din ţările sus menţionate (aflate în Bazinul Carpatic), respectiv relaţia comunităţilor maghiare minoritare cu Ungaria şi relaţia cu populaţia majoritară română, slovacă etc. din propria ţară.
perioadă aprilie – iulie 2007
Elemente metodologice
Cercetarea reprezintă un demers empiric interpretativ, cu caracter comparativ si longitudinal, realizat cu metoda anchetei cu chestionar, aplicat pe un eşantion reprezentativ.
Volumul planificat al eşantioanelor în total a fost de 3000 de cazuri, din care am obţinut 2930 de cazuri valabile a căror distribuţie pe diferite ţări este următoarea: Ungaria 702 de persoane, România (Transilvania) 900 de persoane, Slovacia 600 de persoane, Serbia (Voivodina) 380 de persoane, Ucraina (regiunea Zacarpatia, sau Transcarpatia) 350 de persoane. La nivelul gospodăriilor eşantionarea a avut loc în mod aleatoriu, iar în cadrul gospodăriilor cei chestionaţi au fost aleşi prin metoda cotelor.

4. Consum mass media a populatiei maghiare din Transilvania 2008
Coordonator: Kiss Dénes

Tematică: Consum cultural, incluzând mass media scrisă şi tipărită a populatiei maghiare din Transilvania
Populaţia cercetată: populaţia care se identifică a fi de etnie maghiară (din 16 judeţe).
Perioada: martie – iunie 2008
Elemente metodologice:
Reprezentativitate: regională
Metodă de eşantionare: multistadială, stratificată, cu pas şi cote.
Unitate de analiză primară: individul
În privinţa caracteristicilor populaţiei maghiare am pornit din datele recensământului populaţiei din 2002. Cotele privind vârsta şi sexul am calculat prin extrapolarea datelor recensământului din 2002. Am lucrat cu cinci regiuni, patru categorii de localităţi create pe baza numărului de locuitori, şi două categorii de localităţi create pe baza ponderii populaţiei maghiare din localitate.

5. Sistemul instituţional cultural maghiar din Transilvania (Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszer)
Coordonatori: Kiss Dénes-Csata Zsombor
Descriere
Din iniţiativa Ministerului Culturii în vara anului 2004 s-a realizat o cercetare mai amplă privind instituţiile culturale care au vreo legătură cu viaţa culturală maghiară din afara Ungariei. Scopul cercetării, atins de autorii acestui studiu,
Unitate de analiză primară: organizaţii nonguvernamentale, instituţii locale, presă etc. pentru a orienta politicile publice de sprijinire a acestora.
Cercetarea a avut un caracter exhaustiv.

© Fundația pentru Cercetări Sociale ”Max Weber” 1998-2024.

Search